Institutul Național de Administrație (INA).

Institutul Național de Administrație (INA) organizează programe de formare profesională (perfecționare și formare specializată) care abordează într-o manieră inovativă, tematici variate, stabilite printr-o analiză atentă a nevoilor de formare și adaptate cerințelor din documentele strategice naționale și internaționale menite să formeze competențe și să dezvolte aptitudini care să țină pasul cu cerințele unei administrații publice moderne și performante.

Știm că prin dezvoltare profesională continuă, personalul din administrația publică centrală și locală are ocazia de a-și îmbogăți cunoștințele de specialitate, de a face schimb de idei, experiențe, bune practici, de a găsi sprijin pentru rezolvarea unor probleme comune.

Programele de formare profesională se adresează personalului din administrația publică cu scopul de a contribui la profesionalizarea acestuia într-o manieră modernă și se vor desfășura:

Toate programele au o orientare spre aplicații practice, studii de caz, rezolvări de probleme, care vor solicita colaborarea între participanți și se vor derula sub coordonarea formatorului.

Formatorii INA implicați în procesul de formare sunt persoane cu experiență și expertiză relevante în formarea gupurilor țintă.

Atestarea absolvirii programelor de formare profesională (perfecționare și formare specializată) se va realiza prin certificate de absolvire însoțite de suplimentul descriptiv privind competențele dobândite.

Pentru a răspunde așteptărilor, utilizăm cele mai bune metode și tehnici de formare, de proiectare a conținutului și de evaluare a formării, investim în dezvoltarea rețelei de formatori, dezvoltam parteneriate, ne adaptăm și inovăm.