Politica de confidențialitate & Politica de cookie-uri

Privacy Policy & Cookies Policy

 

CONȚINUTUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI POLITICII DE COOKIE-URI

Acceptarea condițiilor. 2

Termeni și definiții 3

Date cu caracter personal 3

Prelucrare a datelor. 3

Consimțământ 3

Moodle. 3

Plugin. 3

Cookie. 4

Operator. 4

Utilizator. 5

Autoritate de supraveghere. 5

Politica de cookie-uri – Institutul Național de Administrație. 5

Cookie-uri de sesiune: 5

Gestionarea fișierelor de tip cookie?. 5

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?. 6

Cum sunt folosite cookie-urile de către platforma de training. 6

Condiții legale. 7

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor. 7

Drepturile asupra conținutului platformei de training. 7

Informațiile personale. 7

Neangajarea răspunderii 8

Reguli generale. 8

 

 

Prezenta Politică de confidențialitate și Politică de Cookie-uri se aplică platformei de training găzduită la adresa training.ina.gov.ro, dezvoltată pe baza unui sistem cu sursă deschisă (Moodle.org) și operat de către Institutul Național de Administrație (INA). Informațiile prevăzute în conținutul platformei sunt menite a furniza vizitatorilor și utilizatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia (în conformitate cu legislația în vigoare), cât și exercitarea atribuțiilor legale ale INA (organizarea și gestionarea programelor de formare profesională proprii sau în coordonare/supervizare, prin intermediul prezentei platforme).

 

Toate lucrările/activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu platforma de training a INA sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Acceptarea condițiilor

Training.ina.gov.ro este domeniul oficial al platformei de training a Institutului Național de Administrație (denumit în continuare "Institutul Național de Administrație, INA") pentru asigurarea unei mai mari transparențe și o mai bună înțelegere a activităților INA dar și pentru îndeplinirea unor atribuții legale, în contextul prevederilor legale în vigoare, trendul digitalizării și specificul propriu al atribuțiilor legale și specifice INA. Utilizarea platformei training.ina.gov.ro (denumită în continuare "platformă de training", „platforma” „site”, „Moodle”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

 

Termeni și definiții

Date cu caracter personal

– orice informații privind o persoană fizică, identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare a datelor

– orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Consimțământ

– orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.

Moodle

- Moodle este un software liber și Open source (sistem deschis) de învățare, cunoscut de asemenea și ca un Sistem de Management al Cursului, Sistem de Management al Învățării sau ca un Spațiu de Învățare Virtual.

Plugin

- numit și plug-in, add-in, addin, add-on, addon, extensie sau insert, este un tip de program care poate să se integreze într-un alt program pentru a îndeplini funcții specifice.

Cookie

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTPS cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web serverului respectiv. Cookie-ul stochează informații importante, care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet, de exemplu: setarea limbii în care se dorește accesarea unui site, păstrarea unui utilizator logat în contul de webmail, păstrarea produselor în coșul de cumpărături etc. Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că utilizatorul nu va mai primi publicitate online - ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele utilizatorului, evidențiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului - categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, website-uri distractive și servicii de turism; oferte adaptate pe interesele utilizatorilor - reținerea parolelor, preferințelor de limbă (ex.: afișarea rezultatelor căutărilor în limba română) reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search); măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics - cum ar fi: confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.). Deținătorii website-urilor derulează aceste analize pentru a perfecționa website-urile, în beneficiul utilizatorilor.

Operator

– Institutul Național de Administrație, care prelucrează date cu caracter personal în Uniunea Europeană, conform legislației și prezentei politici.

Utilizator

– persoana fizică, cetățean român sau străin, care își exprimă consimțământul pentru accesarea platformei training.ina.gov.ro, conform politicilor operatorului.

Autoritate de supraveghere

– Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP - https://www.dataprotection.ro/).

 

Politica de cookie-uri – Institutul Național de Administrație

Prin navigarea pe platforma de training, prin intermediul browser-ului de internet utilizat (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Tor Browser etc.), în calculatorul/dispozitivul dumneavoastră pot fi stocate mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri de sesiune. Detalii privind modul de gestionare a cookie-urilor găsiți în paginile de „suport” ale fiecărui browser în parte.

Cookie-uri de sesiune:

·         sunt utilizate pentru identificarea unui dispozitiv în mod unic, în vederea efectuării de statistici privind numărul de vizitatori;

·         durata de viață a acestor cookie-uri este până la închiderea browser-ului de internet;

·         nu depozitează informații care să identifice o persoană sau date cu caracter personal;

·         nu conțin viruși, conținut de cod de tip malițios și nu pot extrage date din dispozitivul vizitatorului.

Unele fișiere de tip cookie sunt esențiale și fără ele nu putem pune la dispoziție anumite servicii ale acestui site.

Alte fișiere de tip cookie pot fi dezactivate, deși acest fapt poate afecta unele funcționalități site-ului training.ina.gov.ro.

 

Gestionarea fișierelor de tip cookie?

Utilizatorii își pot configura browser-ul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor / difuzarea clipului de informare publică, etc.). Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul http://www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro

 

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți / furnizori (ex.: news-box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa cookie-uri prin intermediul altui website și ele se numesc "third party cookies" pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului. Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: facebook.com, twitter.com, LinkedIn, YouTube.com, plugin-uri Moodle, H5P etc.

 

 Cum sunt folosite cookie-urile de către platforma de training

O vizită pe platformă poate plasa cookie-uri în scopuri de:

·         creștere a performanței platformei de training;

·         analiză a vizitatorilor;

·         înregistrare a utilizatorilor.

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a particulariza o aplicație. Datorită modului de utilizare, platforma nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de respectivul site. De exemplu, când utilizatorul distribuie un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un site, acea rețea socială va înregistra activitatea utilizatorului, nu website-ul pe care se află butonul. Platforma de training a INA include fișiere de tip multimedia (fișiere audio de tip podcast (ex: mp3, mp4, aac etc. redate prin plugin-uri player audio), clipuri video încărcate pe serverul INA și redate prin plugin-uri, cât și posibile clipuri video cu sursă externă YouTube.com/Vimeo – cookie-urile setate de YouTube/Video sunt activate doar în momentul în care se dorește redarea video de către utilizator (Play))

 

Condiții legale

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul (INA) nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Drepturile asupra conținutului platformei de training

Reproducerea materialelor de pe platformă NU este autorizată. În situațiile acceptate de INA reproducerea materialelor se realizează cu menționarea sursei și în limitele prevăzute de legislația drepturilor de autor și a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obținerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe platformă, obligația de a obține acest acord revine utilizatorului.

Informațiile personale

Prin intermediul prezentei platforme sunt solicitate informații de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului și/sau posibilitatea de a îl/o contacta, reprezintă totodată o condiție sine qua non pentru utilizatori, în scopul accesării serviciilor pe care INA le furnizează prin intermediul acestei platforme (de exemplu: creare de profiluri online prin înregistrare în calitate de cursant/personal specializat (formator/cadru didactic) la programele de formare pe care INA le organizează conform legii și la care utilizatorul participă sau intenționează să participe, crearea profilului online reprezintă o condiție obligatorie pe care INA o impune conform legii, pentru participarea la activitățile derulate prin intermediul platformei). Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, prenume, adresă de corespondență, adresă de e-mail, numere de telefon, CNP, funcție, ocupație, fotografie cu fața persoanei, copie a actelor de identitate, locul de muncă, semnătură (digitală sau olograf), nivelul de studii, istoricul profesional, apartenența la grupuri, hobby-uri, CV-uri etc.). Institutul Național de Administrație va păstra confidențialitatea acestor informații, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Mai multe detalii referitoare la legislația aplicată găsiți în secțiunea GDPR de pe site-ul INA (http://ina.gov.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal-gdpr/).

Neangajarea răspunderii

INA întreține această platformă pentru a înlesni accesul cursanților/personalului specializat la informații privind activitățile sale, cât și de a desfășura atribuțiile legale într-o manieră unică, accesibilă și în siguranță pentru utilizatori.

Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informația oferită: este atât de natură generală (datele vizibile în afara utilizării platformei fără un cont, în mod legal), cât și de natură internă (datele destinat exclusiv persoanelor autorizate de INA prin conturile/profilurile create sau pentru îndeplinirea unei atribuții legale); nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată; poate conține legături web spre alte site-uri asupra conținutului cărora INA nu deține nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe platformă nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Este posibil ca numai anumite documente și acte normative publicate pe hârtie de către organele abilitate să fie considerate autentice. Administratorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site. Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul platformei pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere. Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației INA de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile INA impuse de lege.

 

Reguli generale

Utilizatorului îi revin toate obligațiile privind accesarea cu bună credință a platformei Moodle a INA și a informațiilor prezentate în conținut și nu va încerca alterarea ori distrugerea platformei și a informațiilor din conținutul acesteia, inclusiv prin activități de piraterie online. Utilizatorul de bună – credință are la dispoziție toate prevederile legale și în caz de conflicte de orice natură instituțională ori profesională cu INA se obligă la mediere pe calea legală.

Administratorul site-ului declară următoarele:

·         va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului platformei Moodle;

·         va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;

·         pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

 

*          *

*