Institutul Național de Administrație (INA) lansează Oferta de programe de perfecționare profesională online, accesibile gratuit, pentru perioada septembrie-decembrie 2020.

Aceste programe se vor desfășura timp de 18 ore (repartizate pe maximum 2 săptămâni), dintre care 8 ore în modul sincron (formatorul și cursanții vor fi simultan online) și 10 ore în modul asincron (formatorul și cursanții vor fi online la momente diferite). Toate programele au o orientare spre aplicații practice, studii de caz, rezolvări de probleme, care vor solicita colaborarea între participanți și se vor derula sub coordonarea formatorului.

În ofertă sunt incluse 22 de programe de perfecționare, fiind abordate teme precum: managementul situațiilor de urgență, Codul administrativ – reglementări în domeniul funcției publice, managementul proiectelor europene, aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, comunicarea în situații de criză etc.

Formatorii INA implicați în procesul de perfecționare sunt persoane cu experiență și expertiză în domeniu, care vor susține aceste programe cu titlu gratuit. Aceștia au participat la programul „Formare de formatori – Utilizarea noilor tehnologii de învățare online”, organizat de INA în perioada 23 aprilie – 4 mai 2020.

Finalizarea programelor de perfecționare profesională se va realiza prin certificate de atestare a competențelor.

Prin această inițiativă, Institutul Național de Administrație va contribui la profesionalizarea personalului din administrație într-o manieră modernă, cu cheltuieli reduse, adaptându-se situației generate de pandemia COVID-19.

Despre programele de perfecționare profesională online

Acest video prezintă informații privind structura și modul de desfășurare a programelor de perfecționare profesională online oferite gratuit funcționarilor publici